ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (รายบุคคล)
ประกาศ!! ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (รายบุคคล)

20 พ.ย. 2563 0 7,504

การตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนรายบุุคคล สามารถตรวจสอบ 1 ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 2 ดูคะแนนรายวิชา 3 ทราบครูผู้สอน 4 ดูลำดับที่สอบได้ในห้อง ในชั้น วิธีการตรวจสอบ 1 กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 12345 2 กรอกรหัสผ่านโดยใช้ วัน เดือน ปีเกิด โดยมีเครื่องหมา

ประกาศ!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศ!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

02 เม.ย. 2562 0 1,804

นักเรียนที่มีรายชื่อ ติดต่อขอรับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ 1 และประกาศนียบัตร ปพ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือน เมษายน พ ศ 2562 เวลา 08 30 12 00 น ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ติดต่อรับด้วยตนเองและแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น นักเรียนที่ไม่สามารถไปรับด้วยตนเอง..

ประกาศ!! รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศ!! รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

13 พ.ค. 2561 0 4,051

กรุณาอ่านทำความเข้าใจ นักเรียน ม 1 1 , 2 1 , 3 1 , 4 1 , 5 1 และ 6 1 เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ นักเรียนใหม่ ม 1 2 1 6 และ 4 2 4 5 จัดเรียงตามผลการสอบจัดชั้นเรียน ยกเว้นนักเรียนที่เรียนโครงการทวิศึกษาจะได้อยู่ห้..

ประกาศ!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศ!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

03 เม.ย. 2561 0 924

รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม 3 และ ม 6 ปีการศึกษา 2560 ข้อมูลเรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน นักเรียนที่มีรายชื่อให้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ในวันที่ 6 เมษายน 2561 พิธีซ้อม 5 เมษายน 2561 คนที่ไม่มีชื่อคือคนที่ยังไม่