ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสุขณิชชา ปินะถา

กลุ่มบุคลากรงานหลักสูตรสถานศึกษา/ตารางเรียน-ตารางสอน/เว็บไซต์โรงเรียน/งานสำมะโนนักเรียน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสถานศึกษา/งานจัดตารางเรียน-ตารางสอน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์