ภาษา th A-AA+
  • Login

    ผู้มาเยือน กรุณาเข้าระบบ

  • Forgot
  • Register
  • Login With Facebook

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ปรับปรุงข้อมูล : 2559-05-15 @ 18.10 น.
งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์