สถานะ :
   
 กำหนดการลงทะเบียน เปิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  เวลา 12.00 น.
  ถึงวันที่ 02 กันยายน 2562  เวลา 16.30 น.
   
สถิติลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

   
 
 หากพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อที่
          งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ (ครูชัยวัฒน์ สุบัติคำ) Inbox ไปที่ Facebook Fanpage : นาดูนประชาสรรพ์