สถานะ :
   
 กำหนดการลงทะเบียน เปิดวันที่ 02 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 น.
  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  เวลา 16.00 น.
   
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก : - - - -
พิมพ์ตัวเลขที่ปรากฏ :
 

สถิติลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

   
 
 หากพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อที่
          งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ (ครูชัยวัฒน์ สุบัติคำ)