ปัญญา โลกสสมิ ปชโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

เอกสารงานวิชาการ/ระเบียบ

xlsm
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1.xlsm
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
docx
บันทึกข้อความขออนุมัติผลการเรียน-ร.docx
บันทึกข้อความขออนุมัติผลการเรียน "ร"
xlsx
แบบฟอร์มสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.xlsx
แบบฟอร์มสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
xlsx
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ.xlsx
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
pdf
แบบคำร้องขอพักการเรียน.pdf
แบบคำร้องขอพักการเรียน
pdf
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565.pdf
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565
pdf
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565.pdf
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565
pdf
แบบฟอร์มเช๊คชื่อเข้าเรียน 2/2564.pdf
แบบฟอร์มเช๊คชื่อเข้าเรียน 2/2564
xlsm
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2.xlsm
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
zip
Update Bookmark2551 [Compile01062562].zip
Update Bookmark2551 [Compile01062562]
pdf
แบบคัดกรองก่อนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19.pdf
แบบคัดกรองก่อนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19
pdf
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัค.pdf
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์
pdf
แบบฟอร์มเช๊คชื่อเข้าเรียน 1/2564.pdf
แบบฟอร์มเช๊คชื่อเข้าเรียน 1/2564
xlsm
รายชื่อนักเรียน 1/2564.xlsm
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
pdf
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
pdf
แบบ บค.19 : ขอย้ายสถานศึกษา.pdf
แบบ บค.19 : ขอย้ายสถานศึกษา
pdf
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564.pdf
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564
pdf
ใบมอบตัวเข้าศึกษาต่อ.pdf
ใบมอบตัวเข้าศึกษาต่อ
pdf
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564.pdf
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564
1
^