ปัญญา โลกสสมิ ปชโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 , ร , มส , มผ ยังไม่เรียบร้อย
ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 , ร , มส , มผ ยังไม่เรียบร้อย

17 ก.พ. 2565 0 59

คลิ๊กที่ชื่อ เพื่อดูข้อมูลรายวิชาที่ยังไม่แก้ไขผลการเรียน .:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 09803 | นายทิวัตต์ ผาพงษา 10064 | นายกฤษนัยต์ จิระอร 10072 | นายจิรารุวัฒน์ ปินะกาโน 10074 | นายจีรศักดิ์ อันทะโคตร 10099 | นายธารินทร์ ดีด่านค้อ 10113 | นายปิติศักดิ์ ว

1
^