เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3
การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3

25 พ.ย. 2559 0 1,281

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาดูนนาดูนประชาสรรพ์ ผู้รายงาน นางสาววัชรี ชารีชื่..

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟ้อนอภิวาทพระธาตุนาดูน โดยใช้รูปแบบSUDARAT Model
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟ้อนอภิวาทพระธาตุนาดูน โดยใช้รูปแบบSUDARAT Model

21 ก.ย. 2559 0 429

เรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟ้อนอภิวาทพระธาตุนาดูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ SUDARAT Model ผู..

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and Fashion
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and Fashion

21 ก.ย. 2559 0 1,279

เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and Fashion โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ MIA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ..

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

03 ส.ค. 2559 0 648

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ผู้ศึกษา นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ ตำแหน..

1
^