ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED
ร่างข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED

20 พ.ย. 2560 0 751

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR เอกสารประกวด ราคาซื้อพร้อมติดตั้ง เลขที่ ๑ ๒๕๖๐ งานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดรา..

1
^