ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์.docx
docx

ใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

{อัปโหลดล่าสุด 08 มิ.ย. 2563 เวลา 15:34 น., ดาวน์โหลด 45, ขนาดของ ไฟล์ 132.37 KB}

แบบส่งผลการเรียนซ้ำ.docx
docx

แบบส่งผลการเรียนซ้ำ

{อัปโหลดล่าสุด 18 มี.ค. 2563 เวลา 12:29 น., ดาวน์โหลด 30, ขนาดของ ไฟล์ 14.75 KB}

แบบส่งผลการสอบแก้ตัว.doc
doc

แบบส่งผลการสอบแก้ตัว

{อัปโหลดล่าสุด 18 มี.ค. 2563 เวลา 12:28 น., ดาวน์โหลด 12, ขนาดของ ไฟล์ 39 KB}

แบบฟอร์มสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน New Update.xlsx
xlsx

แบบฟอร์มสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน New Update

{อัปโหลดล่าสุด 10 มี.ค. 2563 เวลา 11:46 น., ดาวน์โหลด 124, ขนาดของ ไฟล์ 225.36 KB}

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (การไปทัศนศึก.doc
doc

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (การไปทัศนศึกษา)

{อัปโหลดล่าสุด 06 ม.ค. 2563 เวลา 15:22 น., ดาวน์โหลด 10, ขนาดของ ไฟล์ 159.5 KB}

แบบประมาณการขอซื้อวัสดุกลุ่มงาน.xlsx
xlsx

แบบประมาณการขอซื้อวัสดุกลุ่มงาน

{อัปโหลดล่าสุด 13 พ.ค. 2562 เวลา 14:42 น., ดาวน์โหลด 35, ขนาดของ ไฟล์ 13.69 KB}

บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณซื้อวัสดุงาน.docx
docx

บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณซื้อวัสดุงาน

{อัปโหลดล่าสุด 13 พ.ค. 2562 เวลา 14:41 น., ดาวน์โหลด 31, ขนาดของ ไฟล์ 21.55 KB}

โปรแกรม Internet Explorer V.11 สำหรับ Windows 64 บ.zip
zip

โปรแกรม Internet Explorer V.11 สำหรับ Windows 64 บิต

{อัปโหลดล่าสุด 05 มี.ค. 2562 เวลา 17:19 น., ดาวน์โหลด 28, ขนาดของ ไฟล์ 53.81 MB}

โปรแกรม Internet Explorer V.11 สำหรับ Windows 32 บ.zip
zip

โปรแกรม Internet Explorer V.11 สำหรับ Windows 32 บิต

{อัปโหลดล่าสุด 05 มี.ค. 2562 เวลา 17:17 น., ดาวน์โหลด 19, ขนาดของ ไฟล์ 28.83 MB}

BookMark2SGS_Form.xlsx
xlsx

แบบฟอร์มการทำข้อมูลสำหรับโอนคะแนน BookMark ไป SGS

{อัปโหลดล่าสุด 05 มี.ค. 2562 เวลา 17:09 น., ดาวน์โหลด 121, ขนาดของ ไฟล์ 9.43 KB}

โปรแกรม BOT SGS V.2017.rar
rar

โปรแกรม BOT SGS V.2017

{อัปโหลดล่าสุด 05 มี.ค. 2562 เวลา 17:08 น., ดาวน์โหลด 182, ขนาดของ ไฟล์ 530.17 KB}

โปรแกรมคำนวณ EQ-SDQ V.1.1.xlsx
xlsx

โปรแกรมคำนวณ EQ-SDQ

{อัปโหลดล่าสุด 15 ม.ค. 2562 เวลา 11:21 น., ดาวน์โหลด 42, ขนาดของ ไฟล์ 702.58 KB}

บันทึกข้อความ-ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม.docx
docx

บันทึกข้อความ-ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม

{อัปโหลดล่าสุด 02 ม.ค. 2562 เวลา 14:41 น., ดาวน์โหลด 28, ขนาดของ ไฟล์ 162.01 KB}

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน.docx
docx

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน

{อัปโหลดล่าสุด 20 พ.ย. 2561 เวลา 14:55 น., ดาวน์โหลด 45, ขนาดของ ไฟล์ 19.01 KB}

แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน.docx
docx

แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

{อัปโหลดล่าสุด 14 พ.ค. 2560 เวลา 13:35 น., ดาวน์โหลด 24, ขนาดของ ไฟล์ 23.92 KB}
1
^