บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางบังอร นนท์ตา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอุทิศ นนทวงษา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา สุหา

  ครูชำนาญการ

^