ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! ผลการสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ!! ผลการสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

05 เม.ย. 2562 0 1,717

##การจัดห้องเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการมอบตัวเข้าศึกษาต่อแล้ว เนื่องจากจำนวนคนที่มามอบตัวเข้าศึกษาต่อไม่ครบตามจำนวน หรือจำนวนคนที่เข้าเรียนโ

ประกาศ!! รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ!! รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

04 ก.พ. 2562 0 481

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม 1 ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม 4 ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนปกติ ม 1 ดาวน์โหลดใบสม

ประกาศ!! ผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4
ประกาศ!! ผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4

21 ก.ย. 2561 0 2,454

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ รายงานตัวรับรางวัลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือโทร 099 9792309 รับรางวัล วันศุกร์ที่ 28 เดือน กันยายน พ ศ 2561

ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 4

07 ก.ย. 2561 0 4,084

ประกาศเลขที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 4 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 1 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที

^