ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 4

07 ก.ย. 2561 0 4,646

ประกาศเลขที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 4 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 1 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที

ประกาศ!! ผลการสอบวัดความรู้ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 3
ประกาศ!! ผลการสอบวัดความรู้ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 3

01 ส.ค. 2560 0 4,119

ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลสอบระดับชั้นมัธยม

ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 3

26 ก.ค. 2560 0 2,614

ประกาศเลขที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 3 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 1 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที

ประกาศ!! ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศ!! ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

14 มี.ค. 2560 0 4,326

โปรดอ่านตรงนี้ให้เข้าใจ 1 นักเรียน ม 3 และ ม 6 ที่ติด 0 , ร , มส , มผ ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนกับครูผู้สอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 2

ประกาศ!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

01 มี.ค. 2560 0 1,335

ประกาศ!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม 1 และ ม 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ!! รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ!! รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

07 ก.พ. 2560 0 847

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ!! ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศ!! ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559

10 ต.ค. 2559 0 6,189

เข้าตรวจสอบผลการเรียนที่ http: gg gg g1 59 โปรดอ่านและทำความเข้าใจ วิชาที่ไม่มีผลการเรียน คือ ครูผู้สอนยังไม่ส่งผลการเรียน เมื่อครูส่งแล้ว จะอัพเดท

^