ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! ผลการทดสอบ Nadoon English Proficiency Test ครั้งที่ 1
ประกาศ!! ผลการทดสอบ Nadoon English Proficiency Test ครั้งที่ 1

05 ก.ค. 2559 0 1,036

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ได้จัดการสอบแข่งขัน Nadoon English Proficiency Test ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ..

^