ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! ผลการสอบวัดความรู้ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 2
ประกาศ!! ผลการสอบวัดความรู้ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 2

03 ส.ค. 2559 0 3,774

ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลสอบระดับชั้นมัธยม..

ประชาสัมพันธ์ : การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2559
ประชาสัมพันธ์ : การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2559

20 ก.ค. 2559 0 534

กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 22 กรกฎาคม 2559 ตารางสอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ lt; lt;คลิ๊กที่นี่ gt; gt;

ประกาศ!! ผลการทดสอบ Nadoon English Proficiency Test ครั้งที่ 1
ประกาศ!! ผลการทดสอบ Nadoon English Proficiency Test ครั้งที่ 1

05 ก.ค. 2559 0 1,065

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ได้จัดการสอบแข่งขัน Nadoon English Proficiency Test ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ..

^