ประกาศ!! ผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4

ประกาศ!! ผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ รายงานตัวรับรางวัลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือโทร 099-9792309

รับรางวัล วันศุกร์ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 ประกาศผลการสอบแข่งขันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ประกาศผลการสอบแข่งขันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ประกาศผลการสอบแข่งขันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ประกาศผลการสอบแข่งขันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ประกาศผลการสอบแข่งขันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ประกาศผลการสอบแข่งขันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ประกาศผลการสอบแข่งขันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ประกาศผลการสอบแข่งขันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

Relate

^