ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 5

ประกาศเลขที่นั่งสอบ
การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 5
-----------------------------------------------
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
1. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 30 นาที
2. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบตามที่สถาบันการศึกษากำหนด
3. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ หลักฐานอื่นที่ีมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบ
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องช่วยคำนวณทุกชนิด

มีข้อสงสัย กรุณาโทร.
085-4608732 , 099-9792309 , 081-3529265 , 099-6907082

ตรวจสอบรายชื่อ/ห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ ที่นี่

 

Relate

ร่วมแสดงความคิดเห็น
^