ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์!! รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 4

ประกาศเลขที่นั่งสอบ
การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ Nadoon Genius Science Test ครั้งที่ 4
-----------------------------------------------
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
1. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 30 นาที
2. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบตามที่สถาบันการศึกษากำหนด
3. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ หลักฐานอื่นที่ีมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบ
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องช่วยคำนวณทุกชนิด

มีข้อสงสัย กรุณาโทร. 
099-9792309

ตรวจสอบรายชื่่อ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
สอบวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

Relate

^