บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ผู้บริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางพิศมัย ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักเรียน

^