บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศุภวรรณ บัวบุญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายปิยะ แก้วหลวง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์

  ครูผู้ช่วย

^