บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพรมมา ประทังวา

กลุ่มบุคลากรพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่งพนักงานราชการ[ค.บ.ดนตรีศึกษา]

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^