บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจันทร์ดี ปักกาโล

กลุ่มบุคลากรพนักงานบริการ-ลูกจ้าง

ตำแหน่งช่างปูนชั้น 4

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^