บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมเกียรติ อัปมระกา

กลุ่มบุคลากรพนักงานบริการ-ลูกจ้าง

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^