บุคลากร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพยนต์ บุญเพ็ง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน

ตำแหน่งผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป ฝ่ายสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^