คลิปวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน (Nadoonprachasan Channel)

คลิปวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน (Nadoonprachasan Channel)

Youtube
ซ้อมใหญ่พิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2562
Youtube
ขอพรพระธาตุนาดูน
Youtube
รวมพลังแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Youtube
อภิวาทพระธาตุนาดูน
Youtube
ระบำจัมปาศรี
Youtube
ขอพรพระธาตุนาดูน
1
^