รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวศุภลักษมี พลเสนา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

รายละเอียดสาขาเคมี

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^