รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางนิศารัตน์ ชื่นใจ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดสาขาชีววิทยา

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^