อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์

กลุ่มบุคลากรรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^