บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางบังอร นนท์ตา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา สุหา

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา พรมคุณ

  ครู

^