บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพิจักษณ์ สุทธิเภท

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายพรมมา ประทังวา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางกานต์พิชญา สินเธาว์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสุชัญญา ปะนามะเท

  ครูอัตราจ้าง

^