บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางพิศมัย ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 • thumbnail

  นางนงนุช นามภูษา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวยุพยงค์ สุรักษา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน

^