บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางพิศมัย ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 • thumbnail

  นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ ศาลาผาย

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

^