บุคลากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายศักดิ์ศิริ บุพเต

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 • thumbnail

  นางสาวรัชนีกร สุภาษา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  สิบเอกหญิงวารุณี สุวรรณะ

  ครูผู้ช่วย

^