อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางพิศมัย ไสยลักษณ์

กลุ่มบุคลากรรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^