รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางศุทธวดี มะลาศูณย์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

รายละเอียดสาขาฟิสิกส์

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^