รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวสายยนต์ เทเวลา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดสาขาฟิสิกส์

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^