รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวฐานิดา เชื้อนิจ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดสาขาเคมี

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^