รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุทิศ นนทวงษา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

รายละเอียดสาขาคอมพิวเตอร์

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^