รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดสาขาภาษาอังกฤษ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^