อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพรมมา ประทังวา

กลุ่มบุคลากรพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่งพนักงานราชการ [ค.บ.ดนตรีศึกษา]

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^