อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

กลุ่มบุคลากรผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่งผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^