อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.ไพทูล พรมมากุล

กลุ่มบุคลากรทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ [พ.ศ.2563-ปัจจุบัน]

รายละเอียด

ที่อยู่214 หมู่ 9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

โทรศัพท์0847919567

อีเมลndps.ac.th@gmail.com

^