อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: เคารพครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่ มีจิตอาสา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอดิศักดิ์ มุ่งชู

กลุ่มบุคลากรทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ [พ.ศ.2543-2547]

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^